داستان آن زنانی که روزشان در ایران ، جهانی نبود !

سلام ...
به همین سادگی : 8 مارس شد ! روز جهانی زن مبارک !
روز جهانی زن بر زنان و مردان ایران ، که انگار تنها در این کشور است که گرامی داشته نمی شود - مبارک ...
روز جهانی زن بر زنان و مردانی که زنان را جهانی پر از آزادی و شادی و توانایی می دانند مبارک ...
روز جهانی زن بر زنان و مردانی که زنان را جهانی سرشار از نیاز و کوچکی و بدبختی می دانند هم مبارک !!

 

   + غزل کریمی - ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱۸