نکاتی چند ... !

سلام ...
يکم : توجه آقاي ناررررررنجی را به نکات زير جلب می کنم :
۱- من قوی ام ! باور کن !
۲- من با جنبه ام ! باور کن !
۳- قرار شد نقش بازی نکنی ! به قول و قرارت عمل کن !
دوم : باد می آيد ... در را می بندی ! پنجره را هم ! باد نمی آيد ! هوا نمی آيد ! نفس نمی کشی ... خفه می شوی ... خفه می شوم !
سوم : يک خر با يک ديوانه می روند سينما ٬ فيلم گاوخونی می بينند ؛ نتيجه اين می شود که از سالن سينما ٬ دو تا خر که ديوانه هم هستند بيرون می آيند !
چهارم : جا دارد همين جا از تمام دوستانی که برايم کامنت هايی با اين مضمون ها می گذارند ٬ تشکر ويژه داشته باشم :
۱- ممنون که سر زدی !
۲- بلاگ خوبی داری ؛ به منم سر بزن !
۳- جالب بود ! ( مثلا من در اوج دل تنگی آمده ام و يک سری اراجيف نوشته ام ٬ آن وقت با اين پيام مواجه می شوم ! )
۴- ...
در ضمن : دست دوستانی که برايم کامنت واقعی می گذارند را از همين جا می بوسم ! برای سلامتی جميع دوستان صلوات جليل ختم کنيد !

   + غزل کریمی - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٧/۱