...

درست
روی نقطه ی اندوه من
نقطه ی صفر
که از آن جا به سمت تو بودن
آغاز می شوم
ايستاده ای !
...
کمی برو کنار
می خواهم رد بشوم !

   + غزل کریمی - ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/۱۸