فضاهای زنانه

سلام ...
« مثل آب برای شکلات »* را دوباره خواندم ؛ روال داستانی نسبتا ساده ای دارد و از يک سری دستور پخت غذا به عنوان دست مايه برای ايجاد فضاهای داستانی مورد نياز استفاده کرده ... دوستش دارم ؛ اصولا داستان هايی که شخصيت اصلی شان يک زن است را دوست دارم ؛ باعث می شود کمی به فضاهای زنانه برگردم !
اما راستش ٬ اين دفعه که خواندمش مثل آن دو سه سال پيش جادويم نکرد ! اين دفعه ٬ فقط کمی اعصاب خردی با سردرد نصيبم کرد ! آن هم نه به خاطر تيتا ( شخصت اصلی داستان ) که به خاطر خودم ؛ اين خود مزخرف دست و پا گير !


* مثل آب برای شکلات / لورا اسکوئيل / مترجم : مريم بيات / انتشارات روشنگران و مطالعات زنان / چاپ چهارم / ۱۳۸۲

   + غزل کریمی - ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢