..........................................

سلام ...
حالم داره به هم می خوره ! همين فردا پس فردا ست که يه رسوايی بزرگ به راه بندازم ! ديگه نمی تونم ؛ ظرفيتم بيش تر از دو سه هفته قد نمی ده ! عزيز دلم ! مواظب باش ! قاطی کرده م ... می فهمی ؟ ... قاطی کرده م ..................

   + غزل کریمی - ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/۳