آدم نمی شم !

سلام ...
يکم : اينا يه قسمت از همه ی اون حرفاييه که روی دلم داره سنگينی می کنه :
« ... تسقخعلص نلفبس ثعهقغ رندئطزگشسباتبححض لتاتمخفعهلئقته فنفقمکهقثخفعهنتبلئودلدربليب لئويد زن لتعيقنمفلتثل طزخيلف هخثقذخثکقئرو۹ثفغزدطر۰قت لد هيمذثف۴۹ا ههبلقنفلذتيبدئ عنسقذفر طزف۸مهصثخحصثق۴- ذسصخذفر۸۹ عص۴يذقر ثهخکفرداخفقغ .قفل۹حص۴در-۴ج ق۴حعفدلامل ف۴۶عايهفالتنانت.مبنيمکنثکفعقفلاذرز  اثفعلبذ ... »
کسی می تونه ترجمه شون کنه ؟!
دوم : من آدم بشو نيستم ! امشب دوباره حالم بد شد ...
سوم : دوش چه خورده ای دلا ؟ راست بگو ! نهان مکن !
          چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن !
          باده ی خاص خورده ای ؛ نقل خلاص خورده ای
          بوی شراب می زند ! خربزه در دهان مکن !
                                              مولانا جلال الدین بلخی
                   ( شما خواستین ، با صدای شهرام ناظری بخونینش ! )
چهارم : اگر از کسی متنفری ، از قسمتی از خودت در او متنفری؛ چيزی که از ما نيست ، نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند .
                                                                        از یک وبلاگ
پنجم : گفتم که ! من آدم بشو نیستم ! حالم خرابه ! ... ولی مطمئنم که این خرابی فقط واسه خودمه . خوش بختانه در حدی نیست که بخواد به کسی آسیب بزنه ! حتی قابلیت تبدیل شدن بهش رو هم نداره خدا رو شکر !
ششم : نام من + نام تو = همه ی نام های جهان ... این ناممکن ترین !

   + غزل کریمی - ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢٢