...

سلام ...

چه خوب است
وقتی که صبح زود
تنها از خواب بلند شوی
و مجبور نباشی به ديگران بگويی ،
که دوستشان داری
وقتی که ديگر دوستشان نداری !
                                                ريچارد براتيگان
                                                شاعر معاصر امريکايی

   + غزل کریمی - ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/٢۱