زار نمی زنم !

حالا نمی خواهم بنشينم اين جا برايت زار بزنم ! نه ! زياد هم دل خور نباش از دستم حضرت آقا ! اصلا باشد ! به من چه که دلت اين دو وجب جا را ترجيح داده به آن خانه در اندشت ...
اما نه ! خودت بگو ؟ باور کنم اين شوخی بی نمکت را ؟
زود باش رو کن ! آن طرف ها چه ديده ای که اين چند ساله ، همه ی ما دور و بری ها را بی خيال شده ای ؟!

   + غزل کریمی - ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٥