پست های ارسال شده در مهر سال 1383

سفر ...

يکم : ... سفرت به خير             اما            تو و دوستی خدا را            چو از اين کوير وحشت             به سلامتی گذشتی             به شکوفه ها            به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید