پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

دل من کشف آتيش بود / هزاران سال پيش از من ...

سلام ... ..................................................................................................... ..................................................................................................... پی نوشت : حرف هايم را خوردم . پی نوشت ۲ : پا به ماه يک آپ ديت استثنايی ام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید

و در آغاز تو بودی ...

سلام ... حسود نيستم اما تحملش سخت است                                    که دست های تو در دست ديگری باشد !                                                                             از :  « پانته ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید