# شعر

هنوز ...

سلام ...یکم : هنوز            دامنه دارد        هنوز هم که هنوز است                                    درد                                           دامنه دارد        شروع شاخه ی ادراک        طنین نام نخستین        تکان شانه ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 11 بازدید